Krista Sildoja

Krista Sildoja

"Pärnumaa viiulilood"

 

Viljandi Kultuurikolledž

Rahvamuusika eriala diplomitöö

Juhendaja Vaike Sarv, PhD

Viljandi 1999

 


Töö sisukord

 

Sissejuhatus

 

1. Teoreetilisi lähtekohti

1.1. Transkriptsiooni mõiste                                                                                    

1.2. Transkriptsiooni areng                                                                                     

1.3. 20. sajandi transkriptsioon: Hornbostel`i paradigma                                           

1.4. Väljavõte Hornbosteli ja Abrahami ettepanekutest                                     

1.5. Transkriptsioonitehnika                                                                        

1.6. Lõpetuseks

1.7. Kokkuvõtteks 

 

2. Lähtematerjali tutvustus

2.1. Lähtematerjalide liigid

2.2. Lähtematerjalide kättesaadavus

2.3. Lähtematerjalide kvaliteet

2.4. Ülevaade oma uurimismaterjalist

2.5. Kokkuvõtteks

 

3. Pärnumaa viiulilugude transkribeeringud Krista Sildojalt

3.1. Selgituseks                       

3.2. Transkribeeringud                   

 

4. Viiulilugude muusikaline analüüs

4.1. Selgituseks

4.2. Analüüs

4.2.1. esituskoosseis ja partii(de) muusikaline organiseeritus

4.2.2. partii(de) rütmiline organiseeritus

4.2.3. üldine rütmiskeem

4.2.4. vorm

4.2.5. fraaside arv

4.2.6. pala viimase heli positsioon

4.2.7. üldine heliulatus

4.2.8. üldine meloodialiikumine

4.2.9. intervalliline koosseis

4.2.10. kaunistuste kasutamine

4.2.11. tempo

4.3. Kokkuvõtteks

 

Kokkuvõte

 

Kasutatud allikmaterjalid

Kasutatud kirjandus

 

 

Töö on kättesaadav Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogus.

Krista Sildoja
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee