Marju Varblane

 

Marju Varblane

"Urvaste viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit ning nende repertuaar"


Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakond

Pärimusmuusika eriala seminaritöö

Juhendaja Taive Särg, PhD

Viljandi 2007

 

Seminaritöö sisukord


Sisukord

Sissejuhatus

1. Töö eesmärk

2. Uurimisaines

 

1. Viiuli ja viiulimängu ajaloost eesti rahvatraditsioonis

 

2. Rahvamuusika heliplaadistamine 1930. aastatel

2.1 August Pulsti elust

2.2 August Pulst rahvaluule kogujana ja heliplaadistamise juhina

2.3 Üldist heliplaadistamisest

2.4 Otto Hiiopi ja Kristjan Joakiti salvestamine

 

3. Urvaste viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit

3.1 Otto Hiiop

3.2 Kristjan Joakit

3.3 Viiuldajate pillimängustiili iseloomustus

 

4. Õppematerjali koostamisest

4.1 Eellugu

4.2 Materjali valik

4.3 Töömeetodid

4.4 Töö vajalikkus

 

Kokkuvõte

 

Arhiiviallikad ja kirjandus

Allikad

Kirjandus

 

Lisa

Lühendite ja mõistete seletus

Muusikaterminite selgitus

 

Summary

 

Seminaritöö on loetav ka veebis:

 

Tekstiosa avaneb siin

Noodiraamatu osa avaneb siin

Marju Varblane
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee