Kasutajate tagasiside

 

Veebikogumiku kasutajad on öelnud:

Küsimustik asub siin

 


  • "Aitäh veebikeskkonna loomise eest! Üks väga positiivne külg lehe juures on see, et lugusid saab kuulata (mitte ainult noodist vaadata). Kuna mul pole võimalik arhiivides käia, saan vajaliku materjali Eesti viiuli kodulehelt." (16. aprillil 2011)
  • "/Veebikogumik/ on aidanud mind hädaolukorras, kui edasi õpetamiseks ei ole kohe head lugu meelde tulnud või on olnud vaja nooti, mida ei ole parasjagu käepärast olnud." (16. aprillil 2011)
  • "Sealt leiab väga palju uut repertuaari, mis on leierdamata." (17. aprillil 2011)
  • Kas võid öelda, et veebikogumik on sulle vajalik?  "Vajalik nagu ikka selleks, et aru saada, mismoodi muusika vanasti töötas, kui pillimehetraditsioon ja seesinatne muusika veel elu ja tervise juures oli; ja kuidas inimesed mõtlesid muusikas." (17. aprillil 2011)
  • "Tänapäeval kõige kättesaadavam materjal ja lihtne bändikaaslaste või õpilastega jagada. Lood on väga hästi süstematiseeritud ja palju lihtsamini kättesaadavad kui oma noodikogus :) Väga tänuväärne ja vajalik ettevõtmine. Ja veel: kõigile tasuta kättesaadav ja tänapäevane!" (17. aprillil 2011)
  • Kas võid öelda, et veebikogumik on sulle vajalik? "Vajalik on erinevatel põhjustel. Tutvustan oma loengutes või kursustel seda kogumikku selle mõttega, et kui inimestel on repertuaari vaja, siis sealt veebilehelt saab seda väga hästi kätte, juures on originaalsalvestused, noodid, vahel ka pillimeeste elust paar sõna jne. Veel kasutan seda enda jaoks, kui tahan mõnda loo tüüpi võrrelda või otsin mõne pillimehe lugusid jne-jne. /.../ Kõik on suurepärane! Võiks iga pilli kohta selline veebikogumik olla." (18. aprillil 2011)
  • "Usaldan kogumiku infot ning selle uudsust ning seepärast on seda mugav ja kindel kasutada oma õpetamise töös. /.../ Suurepärane ettevõtmine ning loodetavasti järjepidev ning edaspidigi niivõrd põhjalik. Loodetavasti tuleb samasuguse süsteemiga lehekülgi ka teiste pillide kohta. Jõudu!" (19. aprillil 2011)
  • "Tegelikult ma olen häbematult vähe kasutanud. Ajapuudusel. Luban, et hakkan rohkem kasutama!" (19. aprillil 2011)
  • "Ega muud, kui et neid pillimehi ja -palu ikka rohkem sinna keskkonda jõuaks. Suur-suur kiitus töö tegijale!" (26. aprillil 2011)
  • "Vaatan huviga noote. Proovin mängida väikekannelt ja otsin sobilikke lugusid. Kuna kandlel on vaid 6 keelt, ei sobi enamus lugudest. Ikkagi on hea leida ja teada saada ka varem tuttavate lugude kohta tastateavet." (26. juunil 2011)

 

Suur tänu kõigile, kes on andnud tagasisidet!

Kasutajate tagasiside
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee