Väljaanded

 

Varasemad väljaanded, mis sisaldavad eesti viiulimuusikat

Avaldatud: 2. novembril 2010

 

Teen viiulimuusikahuviliste elu veidi lihtsamaks ja koondan siia kõik väljaanded, milles on avaldatud eesti rahvapäraseid viiulipalasid. Lisan väljaandmise andmed, nii on see info ühes kohas koos.

 

Palun kõiki, kes omavad infot, mida siin ei leidu, anda sellest autorile teada.

 

Nimekiri trükistest 

 • 1879 Esimene Lustilik mängumees. Wiioli noodid. 22 tantsu-tükki, üksikult wiioli pääl mängida. Esimene anne. Välja andnud J. Matto. Trükitud Heinrich Laakmanni kulu ja kirjadega. Tallinn
 • 1880 Esimene Lustilik mängumees ehk wiioli noodid, kus sees on mitmesugused tantsu-tükkid, üksikult wiioli pääl mängida. II anne. Välja andnud J. Matto. Trükitud Heinrich Laakmanni kulu ja kirjadega. Tartu
 • 1881 Esimene Lustilik mängumees ehk wiioli noodid, kus sees on mitmesugused tantsu-tükkid, üksikult wiioli pääl mängida. Isiäranes sõrmede õpetusega. III anne. Välja andnud J. Matto. Trükitud Heinrich Laakmanni kuluga omas raamatu- ja kivitrüki kojas. Tartu
 • 1883 25 mitmesugust ilusat ja uut tantsu tükki wiiuli pääl mängida. Trükitud Wilhelm Justi kirjade ja kuluga. Tartu
 • 1893 Mitmesugused uued tantsu-tükid. Ühe ja kahe wiiuli pääl mängida. Väljaandnud Herman Schmalz. Trükitud K. A Hermanni kirjadega. Tartu
 • 1904 Eesti rahva mängutükid I. Labajala walsid wiiulile. Kogunud T. Allikas. Trükitud H. Leokese kulul. Viljandi
 • 1905 Eesti rahva mängutükid II. Torupillile ehk sõrmilisele, wilespillile, sarwele ja wiiulile. Kogunud ja korraldanud T. Allikas. Trükitud H. Leokese raamatukaupluse kulul. Viljandi
 • 1910 Pillimees. Ilusad tantsutükid ühe, kahe ja kolme wiiulile. Helistanud A. S. H. Leokese raamatukaupluse kirjastus. Viljandi
 • 1910 Eesti walssid wiiulile. Kõige ilusamad pillilood wiiuli, sarwe ja torupilli järele üleskirjutanud J. Jürwetson. Kirjastaja H. Leoke. Viljandi
 • 1930 50 Eesti tantsu viiulile ehk klaverile. Kogunud ja seadnud Victor Compe. Esto-Muusika,
 • 1938 50 Eesti tantsu viiulile ehk klaverile. Kogunud ja seadnud Victor Compe. A. Meyer, Tallin
 • 1938 Põldmäe, Rudolf; Tampere, Herbert. Valimik eesti rahvatantse. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 8, Tartu
 • 1975 Tampere, Herbert. Eesti rahvapillid ja rahvatantsud. Eesti Raamat, Tallinn
 • 1975 Mängutükke külakapellidele I. Koost. I. Tõnurist ja A. Nurk. Tallinn: Eesti NSV Rahvaloomingu Keskus
 • 1979 Mängutükke külakapellidele II. Koost. A. Nurk. Tallinn: Eesti NSV Rahvaloomingu Keskus
 • 1987 Mängutükke külakapellidele III. Koost. ja toim. A. Nurk. Tallinn: Eesti NSV Rahvaloomingu Keskus
 • 1988 Liimets, Airi. Viiulipalade muusikaline vorm eesti rahvatraditsioonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, Tallinn
 • 1989 Eesti rahvapillilood I: Pärnu- ja Läänemaa rahvapillipalu Eduard Oja korjandusest 1929. a. Koostanud ja kommenteerinud I. Rüütel. Meie Repertuaar nr. 4. Eesti Raamat, Tallinn
 • 1997 Pärnumaa viiuldajad I. Koost. K. ja R. Sildoja, Viljandi 
 • 1998 Pärnumaa viiuldajad II. Koost. K. ja R. Sildoja, Viljandi
 • 2003 Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist nr. 3. Koost. H. Tampere, E. Tampere, O. Kõiva. ERA, Tartu
 • 2005 Viiulikoori noodiraamat. Koost. Toomas Torop ja Juta Helilaid. Toim. Igor Tõnurist. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Talmar ja Põhi kirjastus
 • 2009 Kihnu tantsulood. Koost. I. Rüütel. Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut ja Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond. Tallinn-Tartu
Väljaanded
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee