Krista Sildoja

 

Krista Sildoja

"Põhja-Pärnumaa viiuldajad ja nende mängumaneer 20. sajandi I poolel"

 

Eesti Muusikaakadeemia muusikateaduse osakond
Muusikateaduse magistritöö
Juhendaja: dots. Vaike Sarv
Tallinn 2004


Magistritöö sisukord

 

Saateks       

1. Sissejuhatus
1.1. Teoreetilisi lähtekohti rahvapärase pillimuusika uurimisel        
1.2. Rahvapärase viiulimuusika varasemad uurimused ja publikatsioonid         
1.3. Töö ülesehitus            

2. Üldisi andmeid tantsimise ja rahvapärase viiulimängu kohta       
2.1. Tantsimine külaühiskonnas        
2.2. Viiul tantsu saatepillina    
2.3. Trükitud noodivihikute võimalik mõju külapillimeeste repertuaarile
2.4. Rahvapärane viiulimäng väljaspool tavapärast keskkonda     
 
3. Üldisi andmeid viiuldajate elukeskkonna ja elulugude kohta
3.1. Põhja-Pärnumaa looduslik, sotsiaalne ja kultuuriline keskkond
3.1.1. Naaberkihelkonnad Tori ja Vändra
3.1.2. Kirik, kool ja seltsiliikumine
3.1.3. Viiuldajate seos neid ümbritseva kultuurilise keskkonnaga
3.2. Tori ja Vändra viiuldajate eluloolised andmed
3.2.1. Mart Jantson, pillimehenimega Männi Mart (1872-1948)
3.2.2. Mihkel Toom, pillimehenimega Lepiku Mihkel (1873-1958)
3.2.3. Anton Adamson (1877-19??)
3.2.4. Hendrik Adamson-Jõearu, pillimehenimega Paltsaare Hendrik (1879-1958)

4. Tori ja Vändra viiuldajate mänguvõtete ja repertuaari muusikaline analüüs
4.1. Uurimismaterjali tutvustus
4.1.1. Labajalavalsid ja polkad
4.1.2. Esituskoosseisud
4.1.3. Kasutatud helistikud ja viiulite häälestus
4.2. Mänguvõtete analüüs
4.2.1. Mitmehäälsus
4.2.1.1. Mitmehäälsuse saavutamise võtted soolomängus
4.2.1.2. Mitmehäälsus kahe viiuli koosmängus
4.2.2. Mõned tähelepanekud teistest mänguvõtetest
4.2.3. Mänguvõtete jaotus ¾anrite ja viiuldajate lõikes
4.3. Labajalavalsside ja polkade vormianalüüs
4.3.1. Muusikalise vormi erinevad tasandid
4.3.2. Erinevad tervikvormid
4.4. Mõningad kvadraatsuse ja meetrumi küsimused

5. Kokkuvõte

Allikad

Kirjandus

Lisa 1. Labajalavalsid ja polkad 1879-1910.  aastatel trükis ilmunud noodivihikutes

Lisa 2. August Pulsti korraldatud ringreisid rahvamuusika eeskavaga aastatel 1922-1936 ning Tori ja Vändra viiuldajate osavõtt nendest

Lisa 3. Fotod Tori ja Vändra viiuldajatest aastatel 1927-1937

Lisa 4. Noodi- ja helinäited

 

 

 

Töö on kättesaadav Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogus

Krista Sildoja
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee