Kasutamisjuhend

Kasutamisjuhend

 

 • Kogumik on kõigile huvilistele kättesaadav tasuta
 • Sisestatud lugudel saab silma jooksvalt peal hoida jälgides aeg-ajalt vasakveerus olevat ülevaatlikku lehekülge pealkirjaga "Viiulipalad"
 • Lugusid saab otsida erinevate kategooriate abil: pilliloo tüübi, esitaja, päritolu, helistiku, kogujate jm järgi kasutades selleks kas otsimootorit lehe paremas ülanurgas või vasakul asuvat lehekülge "Viiulipalad kategooriate järgi"
 • Iga pilliloo puhul on võimalikult täpselt toodud ära info selle esitaja, päritolu jm kohta
 • Iga pilliloo saab .pdf faili avades ka välja printida - nõnda saab huviline koostada just temale sobiva noodivihiku ise
 • Krista Sildoja noodistused Eesti Rahvaluule Arhiivi originaalsalvestustest on skemaatilised, eraldades erinevad pilliloo osad üksteisest ning sisaldades meloodia enimesinenud variante (mõnel juhul on esitatud ka teised variandid) - see on noodistaja teadlik valik ja eesmärk, et iga nende lugude taasmängija kuulaks ise originaalsalvestuselt puuduolevad detailid ja lisaks oma mänguga midagi omalt poolt juurde; kaunistused, poognaštrihhid, ebatäpsed noodikõrgused on nooti märgitud vaid juhul, kui noodistajale on tundunud, et pillimees on need esitanud teadlikult või neil on täita oluline osa vastava pilliloo iseloomus
 • Noodile lisaks on kõigil võimalus, soovitavalt suisa  k o h u s t u s, kuulata juurde helisalvestust antud pilliloost, püüda seda jäljendada ning oma mänguga aidata kaasa vanade viiulipalade laiemale levikule; kuuldelisel teel omandatud pala esitus võtab endaga kaasa selle olulise "miski", mida noodikiri paraku ei sisalda

          EESTI VIIULIMUUSIKA koondab enda alla järgnevaid teemasid:

 • "Viiulimuusika-uurimused" annab ülevaate seni ilmunud/kirjutatud uurimustest eesti rahvapärase viiulimuusika alal
 • "Krista Sildoja artiklid" avaldab kogumiku autori lühikirjutisi viiulimuusika teema raames
 • Alalehekülg "Kaasaegsed viiuldajad" sisaldab käesoleva kogumiku konteksti hästi sobivaid tänapäevaseid loomingulisi väljendusi
 • Kõik seni ilmunud viiulimuusika noodikogumikud on nimetatud lingi all "Väljaanded"
 • Vanade viiulipalade eeskujul tänapäevaselt esitatud seaded on koondatud heli, video- ja noodifailidena leheküljele "Viiulimuusika seaded"
 • Lehekülg "Videod" koondab enda alla videomaterjali tänapäevastest viiulidajatest, keda on inspireerinud vanad viiulipalad

 

NB! Välja prinditud/alla laetud noodimaterjal, heli- ja videofailid on mõeldud kasutamiseks vaid õppe-eesmärgil ning isiklikul otstarbel. Muudel juhtudel palun pöörduda oma küsimuse ja sooviga kogumiku koostaja poole.

Kasutamisjuhend
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee