Viiulimuusika salvestamisest

Viiulimuusika salvestamisest

Autor: Krista Sildoja

 

Siinkohal soovin lisada käesolevale kogumikule veidi taustinformatsiooni. Pean väga huvitavaks järgnevat infot. Kaardilt nr. 1 võime näha, kui palju teadsid rahvaluule kogumise mäluasutused külaviiuldajatest ajal, mil kogumine algas ja salvestamine võimalikuks sai. Kaardilt nr. 2 vaatab vastu tõde, kui paljusid neist teadaolevatest viiuldajatest jõuti helisalvestada. II Maailmasõda tõmbas kahjuks sellele tegevusele suuresti kriipsu peale. Peale sõda taasalustati viiuldajate salvestamisega 1957. aastal. Selle kohta vaata allpool olevat kaarti nr. 3 ning nimekirja pillimeestest.

Viiulimuusika salvestamisest

Kaart nr. 1. Teave külaviiuldajate kohta Eesti kihelkondades 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. Tori kihelkonnast on teateid suisa 64 viiuldaja kohta. Sellel on selge põhjus - entusiastlik vanavara koguja August Pulst oli Torist pärit. Seega võib ainult ette kujutada, kui palju võis tegutsevaid külaviiuldajaid Eestis tollel ajal üleüldse olla (kui oleks igas vallas olnud Pulsti-suguseid entusiaste, kes kõik kirja pani). Allikad: ERA, ETMM, Tori muuseum

 

Vaata lisaks nimeliselt, millised külaviiuldajad olid laiemalt teada 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul:

Viiulimuusika salvestamisest

Kaart nr. 2. Fonografeeritud ja heliplaadistatud pillimeeste üldarv ajavahemikul 1912-1938. Allikas: ERA

 

Vaata lähemalt, keda viiuldajatest salvestati enne II Maailmasõda:

Viiulimuusika salvestamisest

Kaart nr. 3. Helisalvestatud pillimehi kihelkondade lõikes peale II Maailmasõda ajavahemikul 1957-1987. Allikas: ERA

 

Vaata, keda ja kus on salvestatud peale II Maailmasõda:

Viiulimuusika salvestamisest
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee