A-duur
Valss Likmani järele
Valss A. Rogenbau järele
Valss Tõnis Võltsi järele
Valss Peeter Popi järele
Karula mehe mesileib
Pulma-valss
Kockleiken